Toestaan

LuxImprove.com maakt gebruik van cookies.

LuxImprove.com plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In ons privacy statement leest u hier meer over. 

LuxImprove.com maakt gebruik van cookies.

U gaat akkoord door deze website te gebruiken.

Lees meer >

BOSA-regeling: Nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen

Subsidie & Regelgeving

Heeft u als sportstichting of sportvereniging plannen om in het nieuwe jaar te investeren in uw sportaccommodatie? Dan kunt u vanaf 2 januari 2019 gebruikmaken van de nieuwe subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Deze subsidieregeling is voortgekomen uit het Nationaal Sportakkoord en richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen die willen verduurzamen. Met deze subsidie kunt u investeren in energiebesparende toepassingen, zoals led-verlichting.

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn. Dit betekent dat u tenminste € 25.000,- (incl. btw) moet investeren in uw sportaccommodatie, om hiervoor in aanmerking te komen. Een organisatie mag in totaal niet meer dan € 2,5 miljoen per kalenderjaar aanvragen.

Aanvullende subsidie

Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. Deze maatregelen worden dus voor 35% gesubsidieerd. Hierbij kunt u denken aan investeringen in led voor accommodaties en sportvelden, warmtepompen, HR-glas of zonnepanelen. Ook investeringen die uw sportaccommodatie beter toegankelijk maken voor mindervaliden, zoals automatische deuren en liften, komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie. 

In totaal kan een sportvereniging dus aanspraak maken op een subsidie van 35% op duurzame investeringen in de sportaccommodatie. Tot 2024 is een subsidiebudget van 87 miljoen per jaar beschikbaar.

Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS)

Met de komst van de nieuwe subsidieregeling BOSA komt de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties te vervallen. Tot 7 december 2018 was het mogelijk deze subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met deze subsidie kon een vereniging investeren in energiebesparende toepassingen, zoals led-verlichting.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

 • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
 • De regeling subsidieert alleen kosten die direct aan de organisatie gefactureerd worden.
 • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
 • Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door de Specifieke Uitkering Sport.
 • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
 • De subsidie geldt maximaal drie jaar.

Subsidie aanvragen?

Het online aanvraagformulier voor de subsidieregeling voor amateursportorganisaties vindt u vanaf 2 januari 2019 op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Aandachtspunten subsidieaanvraag

 • Let erop dat aanvragen voor subsidies lager dan € 5.000 worden niet gehonoreerd. Een organisatie kan per kalenderjaar maximaal € 2,5 miljoen aanvragen.
 • Subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt. 
 • Het doen van een volledige aanvraag kost u gemiddeld een uur.
 • Er gelden andere regels voor bestaande bouw, of nieuwbouw.
 • Denk vooraf na over de keuze om vooraf of juist achteraf subsidie aan te vragen.

Ook subsidiemogelijkheden voor gemeenten

Bent u geen sportstichting of -vereniging, maar gaat u als gemeente investeren in de bouw of het onderhoud van een sportaccommodatie? Dan kunt u subsidie aanvragen onder de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering sport (RSUS). De RSUS-uitkering wordt verleend voor de volgende activiteiten van gemeenten:

 • Investeringen in sportaccommodaties: bijvoorbeeld de aanleg van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal.
 • Exploitatie van sportaccommodaties: bijvoorbeeld kosten voor het beheer van de accommodatie zoals energiekosten die btw-belast zijn.

De RSUS-uitkering bedraagt maximaal 17,5% van het begrote bedrag voor de activiteiten in een kalenderjaar. De aanvraag moet gedaan worden voor 1 december voorafgaand aan het boekjaar waarin de specifieke uitkering wordt gedaan.

Contact

Gerelateerde artikelen: 
Terug naar kennisbank