Toestaan

LuxImprove.com maakt gebruik van cookies.

LuxImprove.com plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In ons privacy statement leest u hier meer over. 

LuxImprove.com maakt gebruik van cookies.

U gaat akkoord door deze website te gebruiken.

Lees meer >

Verduurzamen sportaccomodaties gestimuleerd dankzij subsidies op led-verlichting

Subsidie & Regelgeving

Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccomodaties (EDS) tot stand gekomen die zich richt op sportverenigingen en sportstichtingen die willen verduurzamen. Met deze subsidie kunt u investeren in energiebesparende toepassingen, zoals led-verlichting.

Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is voor 2018 verhoogd. In plaats van de geplande €6 miljoen is er per 19 februari €8 miljoen beschikbaar gesteld.

Subsidiebedragen tot € 25.000

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stelt het RVO de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Eventueel kan er achteraf nog wel steeksproefgewijs een controle plaatsvinden. 

Subsidiebedragen van € 25.000 tot en met € 125.000

Voor subsidiebedragen hoger dan €25.000 - oplopend tot €125.000 - vraagt u de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij het RVO aan. Gebruik voor het aanvragen van uw vaststelling het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie (pdf) op mijn.rvo.nl. Met uw aanvraag stuurt u een eindrapportage mee. Het eindverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd,
 • een kopie van de factuur van de maatregel.

Heeft u voor dit project ook een andere subsidie aangevraagd en/of gekregen (vraag 2.2 in het formulier)? Geef dan in het eindverslag ook het aangevraagde/gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor u subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

Welke verlichting komt in aanmerking voor de subsidie (EDS)?

1.1 - Sportveldverlichting (Renovatie & Nieuwbouw)
Bestemd voor: sportveldverlichting,
en bestaande uit: led-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08, met een voorziening voor dynamische lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen, en een regelbare lichtopbrengst), (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.
 
1.2 - Buitenverlichting (Renovatie & Nieuwbouw)
Bestemd voor: buitenverlichting, niet zijnde reclameverlichting of sportveldverlichting, en bestaande uit:
a. T5-armaturen voorzien van een optiek, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal, of;
b. Led-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.

1.3 - Binnenverlichting (Renovatie)
Bestemd voor: vervangen van bestaande binnenverlichting, en bestaande uit:
a. T5-armaturen voorzien van een optiek, of;
b. Led-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

U kunt in aanmerking komen voor deze subsidie als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

 • Bent u een sportvereniging en zelf geen eigenaar van de betreffende sportaccommodatie? Dan geldt dat u toestemming van de eigenaar heeft om de maatregel te realiseren.
  Bent u een sportstichting? Dan geldt dat ten minste een gedeelte van een sportaccommodatie uw eigendom is.
 • De energierekening van de betreffende sportaccommodatie wordt afgeschreven van uw bankrekening en niet van een ander.
 • De kosten van de investering worden afgeschreven van uw bankrekening en niet van een ander.
 • De subsidie voor een sportvereniging is 30% van de subsidiabele kosten en voor sportstichtingen is dit 15%.
  Het verschil in subsidiepercentage is vanwege de BTW-plicht van stichtingen.
 • De subsidiabele kosten zijn de aanschafkosten van de maatregel (let op: exclusief de arbeidskosten).
 • Subsidiabele kosten van minder dan €3.000 komen niet in aanmerking.
 • De subsidie wordt éénmalig verhoogd met €500,  als u subsidie aanvraagt voor een maatregel die gebaseerd is op een energieadvies(rapport).
 • In een kalenderjaar wordt er slechts 1 keer subsidie verleend voor de aanschaf van eenzelfde maatregel.
  Voor maatregelen die van elkaar verschillen kunt u wel meerdere aanvragen doen.
  En er wordt in een jaar maximaal €125.000 subsidie verleend.
 • Als een ander bestuursorgaan subsidie heeft verleend over dezelfde subsidiabele kosten dan brengen wij dit in mindering. Een ander bestuursorgaan is bijvoorbeeld een gemeente of provincie.
 • Er is alleen subsidie mogelijk voor de aanschaf van nieuwe installaties of apparatuur.
 • U dient de aanvraag in binnen 9 maanden na de datum van uw koopovereenkomst met de bouwer of leverancier.

Subsidie aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag indienen via mijn.rvo.nl tot en met 7 december 2018, 17.00 uur.

Niet alleen het hoge energieverbruik, maar ook het vele strooilicht en de hoge onderhoudskosten zijn enkele pijnpunten van conventionele sportverlichting. Het heldere, witte licht van led-sportveldverlichting lijkt op natuurlijk daglicht waardoor kleuren en bewegingen makkelijker worden waargenomen. Dit zorgt voor aanzienlijk meer spelplezier. Benieuwd naar de mogelijkheden voor led-sportveldverlichting? Neem contact op met één van onze lichtadviseurs!

Contact

Gerelateerde artikelen: 
Terug naar kennisbank