Toestaan

LuxImprove.com maakt gebruik van cookies.

LuxImprove.com plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In ons privacy statement leest u hier meer over. 

LuxImprove.com maakt gebruik van cookies.

U gaat akkoord door deze website te gebruiken.

Lees meer >

Een TL-armatuur ombouwen, bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Installatie & Techniek

Het vervangen van bestaande tl-armaturen voor moderne, led geschikte tl-armaturen is de norm geworden wanneer men kiest voor led tl-verlichting. Toch gebeurd het nog regelmatig dat bestaande tl-armaturen omgebouwd worden zodat deze led-tl kunnen huisvesten, zonder tussenkomst van de starter of (VSA) voorschakelapparatuur.

Juist wanneer dit gebeurt rest de vraag, bij wie ligt de verantwoordelijkheid van fabricaat? Ligt deze bij de fabrikant zelf, of bij de installateur die de aanpassingen doet?  Als een armatuur zodanig wordt aangepast dat voorschakelapparatuur, bekabeling en starter verlengt of verwijdert worden dan vervalt iedere vorm van garantie, claim of ondersteuning bij de fabrikant/leverancier en ligt de verantwoording bij de persoon die het armatuur heeft omgebouwd.

Installatie en aanpassen van installaties, werken volgens de norm.

Installatie vindt plaats volgens de NEN 1010 norm, wat al jaren geldt als dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast ook gebruikt voor controles en inspecties bij het opleveren van projecten.

Als aanvulling op de NEN 1010 voorziet de NEN 3140 een handvat voor de nodige bepalingen die de installateur kan gebruiken om aan de Nederlandse wet te voldoen. Het volgen van de NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Wat zegt de NEN 3140 norm over het ombouwen van een TL-armatuur?

De Nen 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. De norm gaat van persoonsbescherming tot de juiste apparatuur gebruiken. Specifiek voor deze kwestie kijken wij alleen naar hoe de NEN 3140 om gaat met reparatie- of aanpassingswerkzaamheden.

  • Reparatiewerkzaamheden
    Bij reparatiewerkzaamheden staat vermeld dat het specifiek gaat om de vervanging van onderdelen, zonder fysieke aanpassingen van het armatuur. Er wijzigt hierdoor niets aan de werking van het apparaat. Wanneer een onderdeel niet leverbaar is, of een gelijkwaardig onderdeel kan geplaatst worden dan veranderen de specificaties en/of werking van het armatuur niet. Er wordt dan nog steeds niet gesproken over het aanpassen van een armatuur.
  • Aanpassingen doorvoeren
    Het inbouwen van een led-driver, het wijzigen van interne bedrading of het modificeren van de werking van het armatuur gelden hier niet meer onder. Hierdoor worden er nieuwe functionaliteiten aan het armatuur gegeven. Het modificeren staat gelijk aan het produceren van en daarmee is de installateur fabrikant geworden van het armatuur en zo ook wordt de verantwoordelijkheid verschoven naar de installateur.

Het vervallen van de CE-markering bij het aanpassen van een TL-armatuur

Een installateur moet bij het uitbreiden of aanpassen van een installatie voldoen aan NEN 1010. In de fundamentele uitgangspunten in hoofdstuk 1 bepaling 134.1 staat:

 “Bij uitbreiding of wijziging van een bestaande installatie moet worden vastgesteld dat de dimensionering en toestand van bestaand materieel, dat extra zal worden belast, geschikt is voor de gewijzigde omstandigheden. Bovendien moet de aardings- en vereffeningsinrichting hiervoor geschikt zijn, indien deze nodig is voor de beschermingsmaatregelen die worden toegepast voor veiligheid van de uitbreiding of wijziging.”

Formeel mag een aangepast armatuur alleen worden toegepast als wordt aangetoond dat het aangepaste armatuur voldoet aan de Europese richtlijnen. Dat betekent dat aangepaste technische instructies moeten worden opgesteld en het armatuur opnieuw moet worden gekeurd op basis waarvan een nieuwe CE-markering kan worden verleend

Risico’s bij het ombouwen van een TL-armatuur

De controle op naleving van de warenwet is niet strikt zult u denken. Maar zodra zich een calamiteit voordoet zal de inspectie SZW (vh. Arbeidsinspectie) en/of een verzekeringsmaatschappij zeker nagaan of is voldaan aan alle geldende normen en voorschriften. Ook bij deze verzekeringsmaatschappijen is genoegzaam bekend dat ombouw en aanpassing van armaturen actueel is.

Als zich een incident voordoet met een omgebouwd armatuur is de installateur wellicht aansprakelijk voor de gevolgen. Een gevolg kan zijn een bestuurlijke boete van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit omdat niet wordt voldaan aan de beschreven eisen. Andere meer praktische gevolgen zijn die van civiele aansprakelijkheid na een brand omdat de installatie niet voldoet aan de eisen.

Heeft u nog vragen over het installeren van led tl-verlichting, neem dan contact op met onze servicedesk.

Gerelateerde artikelen: 
Terug naar kennisbank